Råå Träbåtförening bildades 1988. Föreningen övertog då arrendet till de lokaler som tidigare inrymt Bröderna Johannessons Båtbyggeri, från början virkesmagasin åt Bernhard Pålssons Båtvarv. Idag har lokalerna upprustas och diverse maskiner står till medlemmarnas disposition. Har du ett intresse för båtar och i synnerhet träbåtar så kontakta oss. Du hittar oss under fliken - Kontakt - Välkommen.